Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.04.2018 Viimeisin muutos 27.04.2023

1. Rekisterinpitäjä
Oy Amli Ab
Fredrikinkatu 33A
00120 HELSINKI
sähköposti: amli@amli.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Matti Tuomela, 09-23165256, matti@amli.fi
3. Rekisterin nimi
wamli.net - sivuston asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen
hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Chat-profiili (jos henkilö on luonut chat-nimimerkin) Tiedot ostetuista palveluista. Puhelinnumero ( jos henkilö on ostanut palvelussa palveluita mobiilmaksulla tai tekstiviestillä tai jos puhelinnumero on saatu chat-nimimerkin tai seuranhaku-ilmoituksen luonnin yhtyedessä) Verkkoyhteyden IP-osoite Asiakastiedot: (Tallennetaan vain käyttäjän itsensä sivustolle lisäämät tiedot) Käyttäjätunnus Salasana Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot Asiakkaan palveluun lisäämä kuva- ja videomateriaali Käyttötiedot ja käynnit sivustolla: (Tallennetaan automaattisesti header-tiedoista) Käyttäjätunnus Aika IP-osoite MSISDN-tunniste

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä wamli.net -palveluihin, päivittäessään omia tietojaan tai käyttäessään palvelua. Rekisteröityneiden jäsenten ilmoittamat tiedot. Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä rekisterinpitäjälle muodostuvat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevalle sellaisen yrityksen palvelimelle, joka on liittynyt Privacy Shield -järjestelmään. Oy Amli Ab ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Oy Amli Ab voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti palomuureilla, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialla yleisestihyväksyttävillä keinoilla. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeude.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).